בהתאם להנחיות משרד הבריאות קבלת קהל תתקיים באמצעות פניה טלפונית / אינטרנטית בלבד

תאריך: 01/04/2020

בהתאם להנחיות משרד הבריאות קבלת קהל תתקיים באמצעות פניה טלפונית / אינטרנטית בלבד.