הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה אזורית גוש עציון-אגף ההנדסה - דף הבית
סגור תפריט

הליך הרישוי

הליך הרישוי הינו תהליך אשר בו פועלים המבקשים והמחלקה למתן מענה מהיר ואיכותי ככל האפשר זה לזה.

המבקשים - מופקדים על עמידה בכל הדרישות בעזרת עורך הבקשה.

מחלקת רישוי ופיקוח -מופקדת על בדיקת העמידה בדרישות.

ככל שהבקשה תואמת יותר את דרישות חוקי הבניה והנחיות התב"ע- הליך הרישוי קצר יותר.
בשנתיים האחרונות עברה המחלקה תהליכי ייעול ודיגיטציה.
בזכותם אינכם צריכים להגיע למחלקה אלא פעם אחת בהתחלה ופעמיים בסוף!
להליך הרישוי ארבעה שלבים. בקשה להיתר לא תעבור שלב עד שלא הושלמה עמידה בדרישות שלב קודם.

1. תנאי סף:

תנאי מקדים להעברת תכנית לבחינת הצוות המקצועי, ולהמשך קידום- הינו עמידה בתנאי הסף.
תנאי הסף הינם תנאים מקדימים שמטרתם להבטיח שלמבקש עומדת הזכות להגיש וכן להניח בפני האגף את המידע הראשוני הנדרש לבדיקת הבקשה.
רשימת תנאי הסף שלעיל נכונה לגבי כל סוגי הבקשות להיתר- בקשה להקמת מבנה חדש, לתכנית שינויים, לחידוש היתר ולכל צורך אחר  הקבוע בחוק.
לרשימת תנאי הסף - לחץ/י כאן

כדי לפתוח בקשה יש להגיש את כל המסמכים הנדרשים על פי נוהל תנאי סף כמקבץ אחד לרכזת הרישוי הגב' מירי אביטן.
חדש! הגשה מקוונת זמינה באתר.
להגשה מקוונת של בקשה לבניה חדשה לחץ\י כאן.
שימו לב- כרגע אנו בראשיתו של תהליך ייעול ודיגיטציה. הטפסים המקוונים שלעיל מוצעים כשירות לציבור, אך ההגשה באמצעותם אינה חובה.
 חובת הגשה מקוונת תיכנס לתוקף בתאריך 01/09/2019.

2. בדיקת הבקשה ודיון הוועדה:

לאחר שהבקשה עומדת בתנאי הסף היא עוברת לשלב הבדיקה התכנונית- מקצועית על ידי מפקח בניה ורפרנט רישוי.
במידה והתכנון שהוגש תואם את המצב בשטח ועומד בתנאי התב"ע- ידון התיק  ברשות הרישוי בתוך 30 יום קלנדריים מיום עמידה בתנאי סף.
ייתכן ובמקביל יקבלו המבקשים ועורך הבקשה גיליון דרישות עם דרישות להשלמות ותיקונים טכניים.
אם התכנון אינו תואם- יקבלו המבקשים ועורך הבקשה גיליון דרישות עם דרישות להשלמות ותיקונים והתיק לא יידון.
בכל פעם שתכנית חוזרת מתיקונים והשלמות אצל האדריכל- זמן המתנה מקסימלי לתשובת המחלקה הוא שבועיים קלנדריים.

הבהרה לגבי הדפסת תכניות וחתימות על גבי תכנית:
אנו שומרים על הסביבה ועל כספכם- ובודקים תכניות מתוקנות רק כקבצי Dwfx.

אנו דורשים ביצוע הדפסה פעם אחת בלבד- אחרי אישור בודק תכניות מטעם המחלקה על תקינות תכנית להיתר.
את התכניות לבדיקה יש לשלוח כקובץ Dwfx לתיבת הדוא"ל של המחלקה rishuy-bniya@gush-etzion.org.il
שם הקובץ ושם המייל יכילו את מספר הבקשה.

פרוטוקול החלטות רשות הרישוי מופץ בתוך 7-10 ימים מיום הדיון.
לאחר חתימת  פרוטוקול ההחלטות ניתן לעיין בו  כאן.
בנוסף, ההחלטות נשלחות בדואר למבקש ולעורך הבקשה.
פרוטוקול החלטות רשות הרישוי מופץ בתוך 7-10 ימים מיום הדיון.
לאחר חתימת  פרוטוקול ההחלטות ניתן לעיין בו כאן.
בנוסף, ההחלטות נשלחות בדואר למבקש ולעורך הבקשה.

3. יישום החלטות הוועדה והשלמת התיק:

אחר הפצת ההחלטה על מבקשי ההיתר לפעול עם עורך הבקשה להשלמת דרישות הוועדה להיתר בתאום עם המחלקה.
לאחר עמידה בכל הדרישות בודק מטעם המחלקה יאשר בכתב את תקינות התכנית להדפסה וחתימות.

לפרטי התקשרות עם גורמים מאשרים חוץ למועצה (חברת חשמל, פיקוד העורף וכו')- לחץ\י כאן.

אחר קבלת אישור בודק ניתן להגיש תכנית מודפסת וחתומה בחתימות מקוריות על פי הנוהל- לחץ\י כאן
לא יתקבלו תיקונים ידניים או חתימות סרוקות משום שההיתר הוא מסמך משפטי.

4. ביצוע תשלומים והפקת היתר:

אחר אישור רפרנט רישוי על תקינות התיק ושלמותו-
רכזת הוועדה תחשב ותפיק הוראות תשלום אגרות והיטלים ותשלח הוראת חיוב למבקש ההיתר.
לאחר התשלום- יופק היתר הבניה וייחתם על ידי  מהנדסת הוועדה ויו"ר הוועדה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה ועומדים כאן לשירותכם :)

לעלון "מידע לבונים" לחץ כאן